NAV VÅGÅ (Orgnr. 990229244)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990229244
Navn/foretaksnavn: NAV VÅGÅ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ
Forretningskommune: VÅGÅ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 2684 VÅGÅ
Registrert dato: 04-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56194

Lenker til interne ressurser