ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN IKT DRIFT STEINKJER (Orgnr. 991003525)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991003525
Navn/foretaksnavn: ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN IKT DRIFT STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Bogavegen 6, 7725 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57112

Lenker til interne ressurser