NAV KONTAKTSENTER (Orgnr. 991013628)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991013628
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1176
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 12-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56898

Lenker til interne ressurser