NAV KONTROLL VEST (Orgnr. 991076670)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076670
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Koppholen 16, 4313 SANDNES
Forretningskommune: SANDNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 32, 4068 STAVANGER
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57071

Lenker til interne ressurser