NAV HEDMARK GRENSETJENESTEN (Orgnr. 991076816)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076816
Navn/foretaksnavn: NAV HEDMARK GRENSETJENESTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: c/o Morokulien InfocenterArko-vegen 3561, 2240 MAGNOR
Forretningskommune: EIDSKOG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57685

Lenker til interne ressurser