NAV TROMS (Orgnr. 991355138)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991355138
Navn/foretaksnavn: NAV TROMS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Grønnegata 122, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6070 Langnes, 9290 TROMSØ
Registrert dato: 11-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.