NAV NITTEDAL (Orgnr. 991359516)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359516
Navn/foretaksnavn: NAV NITTEDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Rådhusveien 3, 1482 NITTEDAL
Forretningskommune: NITTEDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 144, 1482 NITTEDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56201

Lenker til interne ressurser