NAV ÅMLI (Orgnr. 991359672)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359672
Navn/foretaksnavn: NAV ÅMLI
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Gata 19, 4865 ÅMLI
Forretningskommune: ÅMLI
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56206

Lenker til interne ressurser