NAV TRYSIL (Orgnr. 991359818)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359818
Navn/foretaksnavn: NAV TRYSIL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Korsbergsvegen 2, 2420 TRYSIL
Forretningskommune: TRYSIL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 2421 TRYSIL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56202

Lenker til interne ressurser