NAV LØTEN (Orgnr. 991359869)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359869
Navn/foretaksnavn: NAV LØTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: TingbergKildevegen 1, 2340 LØTEN
Forretningskommune: LØTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 2341 LØTEN
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56203

Lenker til interne ressurser