NAV GJEMNES (Orgnr. 991360409)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991360409
Navn/foretaksnavn: NAV GJEMNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Batnfjordsøra, 6631 BATNFJORDSØRA
Forretningskommune: GJEMNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56211

Lenker til interne ressurser