NAV HØYANGER (Orgnr. 991366032)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991366032
Navn/foretaksnavn: NAV HØYANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Storgata 8, 6993 HØYANGER
Forretningskommune: HØYANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 123, 6991 HØYANGER
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56219

Lenker til interne ressurser