NAV HORNINDAL (Orgnr. 991369171)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369171
Navn/foretaksnavn: NAV HORNINDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 6761 HORNINDAL
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 63, 6761 HORNINDAL
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56220

Lenker til interne ressurser