NAV MELHUS (Orgnr. 991369244)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369244
Navn/foretaksnavn: NAV MELHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Løvsetvegen 4, 7224 MELHUS
Forretningskommune: MELHUS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 70, 7223 MELHUS
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56218

Lenker til interne ressurser