NAV HORTEN (Orgnr. 991369295)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369295
Navn/foretaksnavn: NAV HORTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Apotekergata 16, 3187 HORTEN
Forretningskommune: HORTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 96, 3191 HORTEN
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56226

Lenker til interne ressurser