NAV SVEIO (Orgnr. 991369813)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369813
Navn/foretaksnavn: NAV SVEIO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: , 5550 SVEIO
Forretningskommune: SVEIO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 5559 SVEIO
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56237

Lenker til interne ressurser