NAV SUNNDAL (Orgnr. 991370587)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370587
Navn/foretaksnavn: NAV SUNNDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Åkersgata 4, 6600 SUNNDALSØRA
Forretningskommune: SUNNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 123, 6601 SUNNDALSØRA
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56238

Lenker til interne ressurser