NAV ØRLAND (Orgnr. 991376895)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376895
Navn/foretaksnavn: NAV ØRLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Maren Juels gate 1, 7130 BREKSTAD
Forretningskommune: ØRLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 301, 7129 BREKSTAD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56241

Lenker til interne ressurser