NAV FARSUND (Orgnr. 991377182)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377182
Navn/foretaksnavn: NAV FARSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Storgaten 25, 4550 FARSUND
Forretningskommune: FARSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 134, 4552 FARSUND
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56268

Lenker til interne ressurser