NAV MOSJØEN (Orgnr. 991379657)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991379657
Navn/foretaksnavn: NAV MOSJØEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: C.M. Havigs gate 45, 8656 MOSJØEN
Forretningskommune: VEFSN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 580, 8651 MOSJØEN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56303

Lenker til interne ressurser