NAV GJØVIK (Orgnr. 991380922)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991380922
Navn/foretaksnavn: NAV GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Niels Ødegaards gate 4, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 233, 2816 GJØVIK
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56314

Lenker til interne ressurser