NAV INDRE FOSEN (Orgnr. 991381775)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381775
Navn/foretaksnavn: NAV INDRE FOSEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Forretningskommune: INDRE FOSEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56310

Lenker til interne ressurser