NAV TINN (Orgnr. 991381864)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381864
Navn/foretaksnavn: NAV TINN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Månaveien 10, 3660 RJUKAN
Forretningskommune: TINN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56318

Lenker til interne ressurser