NAV HOLMESTRAND (Orgnr. 991382135)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991382135
Navn/foretaksnavn: NAV HOLMESTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Langgaten 35, 3080 HOLMESTRAND
Forretningskommune: HOLMESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 213, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56285

Lenker til interne ressurser