NAV ARBEID OG YTELSER AVD SARPSBORG (Orgnr. 992255420)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992255420
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD SARPSBORG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 136
Forretningsadresse: Korsgata 5, 1723 SARPSBORG
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 1701 SARPSBORG
Registrert dato: 30-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57114

Lenker til interne ressurser