NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER OSLO 1 AVD RAUFOSS (Orgnr. 992259493)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992259493
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER OSLO 1 AVD RAUFOSS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Sagvollvegen 1, 2833 RAUFOSS
Forretningskommune: VESTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 2831 RAUFOSS
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57552

Lenker til interne ressurser