NAV ARBEID OG YTELSER AVD SKIEN (Orgnr. 992259930)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992259930
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD SKIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 99
Forretningsadresse: Torggata 18, 3717 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2543 Kjørbekk, 3702 SKIEN
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57138

Lenker til interne ressurser