NAV ARBEID OG YTELSER AVD LYNGDAL (Orgnr. 992260254)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260254
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD LYNGDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Elvebrinken 1, 4580 LYNGDAL
Forretningskommune: LYNGDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.