NAV SVALBARD (Orgnr. 992467371)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992467371
Navn/foretaksnavn: NAV SVALBARD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Vei 227 1, 9170 LONGYEARBYEN
Forretningskommune: SVALBARD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 544, 9171 LONGYEARBYEN
Registrert dato: 26-03-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57322

Lenker til interne ressurser