NAV GAMVIK (Orgnr. 992972815)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992972815
Navn/foretaksnavn: NAV GAMVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Værveien 43, 9770 MEHAMN
Forretningskommune: GAMVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 83, 9770 MEHAMN
Registrert dato: 13-08-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56411

Lenker til interne ressurser