NAV ØKONOMI PENSJON (Orgnr. 993111031)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993111031
Navn/foretaksnavn: NAV ØKONOMI PENSJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 67
Forretningsadresse: Hans Egedes gate 3, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO
Registrert dato: 22-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57327

Lenker til interne ressurser