NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER AVD ÅLESUND (Orgnr. 993111112)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993111112
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER AVD ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 62
Forretningsadresse: Notenesgata 6, 6002 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-09-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57078

Lenker til interne ressurser