NAV OPPEGÅRD (Orgnr. 993254150)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993254150
Navn/foretaksnavn: NAV OPPEGÅRD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Ingierveien 4, 1410 KOLBOTN
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 206, 1411 KOLBOTN
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56434

Lenker til interne ressurser