NAV AREMARK (Orgnr. 993258261)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993258261
Navn/foretaksnavn: NAV AREMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhuset, 1798 AREMARK
Forretningskommune: AREMARK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56338

Lenker til interne ressurser