NAV LEIKANGER (Orgnr. 993258628)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993258628
Navn/foretaksnavn: NAV LEIKANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sognefjordvegen 58, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56438

Lenker til interne ressurser