NAV ELVERUM (Orgnr. 993500747)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993500747
Navn/foretaksnavn: NAV ELVERUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 34
Forretningsadresse: St. Olavs gate 4, 2414 ELVERUM
Forretningskommune: ELVERUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 405, 2418 ELVERUM
Registrert dato: 08-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56324

Lenker til interne ressurser