NAV BINDAL (Orgnr. 993583987)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993583987
Navn/foretaksnavn: NAV BINDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Oldervikveien 5, 7980 TERRÅK
Forretningskommune: BINDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56489

Lenker til interne ressurser