NAV RISØR (Orgnr. 993585327)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585327
Navn/foretaksnavn: NAV RISØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Tjenngata 9, 4950 RISØR
Forretningskommune: RISØR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56509

Lenker til interne ressurser