NAV FØRDE (Orgnr. 993613339)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993613339
Navn/foretaksnavn: NAV FØRDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Langebruvegen 19, 6800 FØRDE
Forretningskommune: SUNNFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 03-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56336

Lenker til interne ressurser