NAV STOKKE (Orgnr. 993622508)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993622508
Navn/foretaksnavn: NAV STOKKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Nygaards alle 1, 3160 STOKKE
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 3161 STOKKE
Registrert dato: 05-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56488

Lenker til interne ressurser