NAV ÅMOT (Orgnr. 993841331)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993841331
Navn/foretaksnavn: NAV ÅMOT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: RådhusetTorget 1, 2450 RENA
Forretningskommune: ÅMOT
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-03-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56510

Lenker til interne ressurser