NAV ØST-VIKEN 2 HAMBROS PLASS (Orgnr. 993929921)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993929921
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN 2 HAMBROS PLASS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6603 St. Olavs Plass, 0129 OSLO
Registrert dato: 31-03-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56922

Lenker til interne ressurser