NAV SULA (Orgnr. 994011294)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011294
Navn/foretaksnavn: NAV SULA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Fyllingvegen 11, 6030 LANGEVÅG
Forretningskommune: SULA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 265, 6039 LANGEVÅG
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56516

Lenker til interne ressurser