NAV RAUMA (Orgnr. 994011464)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011464
Navn/foretaksnavn: NAV RAUMA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Rauma rådhusVollan 8A, 6300 ÅNDALSNES
Forretningskommune: RAUMA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 114, 6301 ÅNDALSNES
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56538

Lenker til interne ressurser