NAV BØ (Orgnr. 994109790)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994109790
Navn/foretaksnavn: NAV BØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Forøy, 8475 STRAUMSJØEN
Forretningskommune:
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56329

Lenker til interne ressurser