NAV TORSKEN (Orgnr. 994109855)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994109855
Navn/foretaksnavn: NAV TORSKEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 9380 GRYLLEFJORD
Forretningskommune: SENJA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56328

Lenker til interne ressurser