NAV KRISTIANSUND (Orgnr. 994485903)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994485903
Navn/foretaksnavn: NAV KRISTIANSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 37
Forretningsadresse: Astrups gate 3, 6509 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2614, 6405 MOLDE
Registrert dato: 03-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56564

Lenker til interne ressurser