NAV NESODDEN (Orgnr. 994672371)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672371
Navn/foretaksnavn: NAV NESODDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Vestveien 51, 1452 NESODDTANGEN
Forretningskommune: NESODDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33 Tangen Sentrum, 1451 NESODDTANGEN
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56620

Lenker til interne ressurser