NAV HURDAL (Orgnr. 994672436)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994672436
Navn/foretaksnavn: NAV HURDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Torget 9, 2090 HURDAL
Forretningskommune: HURDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56617

Lenker til interne ressurser