NAV PORSGRUNN (Orgnr. 994706187)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994706187
Navn/foretaksnavn: NAV PORSGRUNN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Kammerherreløkka 2, 3915 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1012, 3905 PORSGRUNN
Registrert dato: 29-10-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56614

Lenker til interne ressurser